Online Müzik

   
  YASAR DOGU GÜRES İHTİSAS KLÜBÜ
  GÜREŞTE ESAS KURALLAR
 
ULUSLARARASI GÜREŞ FEDERASYONLARI BİRLİĞİ ULUSLARARASI GÜREŞ KURALLARI SERBEST-GREKO-ROMEN-BAYANLAR GİRİŞ MADDE 1 : Konu MADDE 2 : Tercüme MADDE 3 : Uygulama Alanı BÖLÜM I MÜSABAKALAR VE PROGRAMLAR MADDE 4 : Müsabaka Metodu MADDE 5 : Müsabaka Programı BÖLÜM II GENEL KONULAR MADDE 6 : Yaş Kategorileri – Ağırlık Kategorileri – Müsabakalar MADDE 7 : Güreşçi Lisansı MADDE 8 : Kıyafet MADDE 9 : Minder MADDE 10 : Sağlık Hizmetleri MADDE 11 : Tıbbi Servisin Müdahalesi MADDE 12 : Doping BÖLÜM III HAKEM HEYETİ MADDE 13 : Yapısı MADDE 14 : Genel Görevler MADDE 15 : Orta Hakem MADDE 16 : Sayı Hakemi MADDE 17 : Minder Amiri MADDE 18 : Kontrolör MADDE 19 : Karar ve Oylama MADDE 20 : Karar Tablosu MADDE 21 : Hakemlerin Cezalandırılması MADDE 22 : Hakemlerin Kıyafetleri BÖLÜM IV MÜSABAKALARIN YÜRÜTÜLMESİ MADDE 23 : Tartı MADDE 24 : Kura Çekimi MADDE 25 : Başlangıç Listesi MADDE 26 : Eşlendirme MADDE 27 : Müsabakalardan Elenme MADDE 28 : Ödül Töreni MADDE 29 : Bireysel Müsabakalarda Takım Sıralaması MADDE 30 : Takım Müsabakalarında Sıralama Sistemi BÖLÜM V MÜSABAKA MADDE 31 : Müsabaka Süresi MADDE 32 : Çağrı MADDE 33 : Güreşçilerin Takdimi MADDE 34 : Müsabakaya Başlama MADDE 35 : Müsabakaların Durdurulması MADDE 36 : Müsabakaların Sona Ermesi MADDE 37 : Müsabakaların Durdurulması ve Devamı MADDE 38 : Galibiyet Şekilleri MADDE 39 : Uzatma MADDE 40 : Antrenör BÖLÜM VI HAREKET ve OYUNLARIN PUANLARI MADDE 41 : Hareket ve Oyunların Önemi ve Değerlendirilmesi MADDE 42 : Ayak Kilidinin Değerlendirilmesi MADDE 43 : Çırpınmanın Değerlendirilmesi MADDE 44 : Tehlikeli Durum MADDE 45 : Puanların Kaydı MADDE 46 : Grand Teknik Oyun MADDE 47 : Hareket ve Oyunların Değerlendirilmesi BÖLÜM VII BİR MÜSABAKADAN SONRA VERİLEN KLASMAN PUANLARI MADDE 48 : Pozitif Puantaj MADDE 49 : Tuş MADDE 50 : Teknik Üstünlük MADDE 51 : Hakem Kararı BÖLÜM VIII PASİVİTE MADDE 52 : Pasivitelerin Tanımı MADDE 53 : Pasiviteyle Mücadele MADDE 54 : Müsabakanın Yerde Başlatılması MADDE 55 : Müsabaka Süresince Yerde Güreş MADDE 56 : Pasivite Bölgesi MADDE 57 : Pasivitelerin Cezalandırılması MADDE 58 : Bağlama BÖLÜM IX YASAKLAR ve NİZAMİ OLMAYAN OYUNLAR MADDE 59 : Genel Yasaklar MADDE 60 : Oyundan Kaçma MADDE 61 : Minderden Kaçma MADDE 62 : Nizami Olmayan Oyunlar MADDE 63 : Minikler ve Yıldızlar İçin Yasaklanmış Oyunlar MADDE 64 : Özel Yasaklar MADDE 65 : Mücadeleyi Etkileyen Hususlar BÖLÜM X İTİRAZ (PROTESTO) MADDE 66 : İtiraz BÖLÜM XI BAYANLAR GÜREŞİNE ÖZGÜ ULUSLARARASI KURALLAR MADDE 67 : Yaş Kategorileri ve Ağırlık Kategorileri MADDE 68 : Kıyafet MADDE 69 : Tartı MADDE 70 : Müsabaka Süresi MADDE 71 : Teknik Oyunlar MADDE 72 : Yasak Oyunlar BÖLÜM XII GÜREŞ KURALLARININ YORUMU MADDE 73 : Değişiklikler ve Beklenmedik Durumlar EKLER EK 1 : Temel Terimler EK 2 : Müsabaka sistemi EK 3 : Güreşçilerin Eşitliklerinde Galibi belirleyen Kriterlere Örnekler EK 4 : Müsabaka Sistemi EK 5 : Bir Sıkletteki Güreşçi sayısına Göre Grup Sayısı EK 6 : Sporcu Sayısına ve Tur Sayısına Göre Müsabaka Sayısı EK 7 : Müsabaka Cetveli EK 8 : Hakem Puan Bülteni EK 9 : Fıla ‘ ya Kayıtlı Ülke Rumuzları MADDE 1.KONULAR Federal statülerin ikinci maddesinin kapsamda yerine getirilecek konuları teşkil eder. - Mali Hükümler - Disiplin Kuralları, - Uluslararası Güreş müsabaka organizasyonu ile ilgili yönetmelik, Uluslararası Güreş Kuralları Yönetmeliği özellikle aşağıdaki konuları kapsar: - Müsabakaların yapılmasında teknik ve pratik şartları belirlemek, - Oyunların ve hareketlerin değerlendirilmesini yapmak, - Pozisyonları ve yasakları sıralamak, - Hakemlerin ( ve görevlilerin ) teknik görevlerini belirlemek - Katılımcıların sıralanması,cezalandırılmaları ve elenme yönetmeliklerini belirlemek, Yönetmeliğin bundan sonraki maddeleri,güreşte uyulması gereken genel çerçeveyi belirlemektedir.Bu maddeler uygulamaların,gözlemlerin,araştırma sonuçlarının ışığında yapılacak değerlendirmelerle değiştirilebilir ve güreşlerin yürütülmesi için çatı teşkil edecek dokümanları oluşturur.Geleneksel güreşler kendi stillerine özgü özel kurallarla yönetilir. MADDE 2. TERCÜME Kuralların tercümesinde anlaşmazlık durumunda FILA İcra Bürosu, anlaşılmayan ilgili kaidelerin tam olarak ne anlama geldiğine karar vermeye yetkilidir. Esas olan Fransızca metindir. MADDE 3. UYGULAMA ALANI Bu kurallar Olimpiyat Oyunları,Şampiyonalar ve FILA'nın kontrolü altında organize edilen Uluslararası bütün karşılaşmalarda uygulanmak zorundadır. Uluslararası turnuvalarda,bütün katılımcı ülkelerin ve FILA'nın onayı alınarak bir başka müsabaka sistemi tatbik edilebilir. BÖLÜM I MÜSABAKALAR VE PROGRAMLAR MADDE 4. MÜSABAKA METODU Müsabakalar güreşçilerin 3 veya 4'erli gruplara ayrıldığı bir sistemle yapılacak,seri başı olmayacak ve her grubu oluşturan güreşçiler ekteki tablodaki gibi birbirleri ile karşılaşacaklardır. a) Grup Elemesi Güreşçiler tartıda çektikleri kura numarasına göre küçük numaradan büyük numaraya doğru sıralanarak 3 veya 4'erli gruplara ayrılırlar. Güreşçiler gruplarında birbirleri ile maç yaparlar ve içlerinde en fazla pozitif puan toplayan grupta birinci olarak direk eliminasyon sistemi ile müsabakaya devam ederken diğer iki veya üç güreşçi elenir. Grup müsabakaları sonucunda iki güreşçinin pozitif puanlarında eşitlik olduğu taktirde birinci aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir; a- Birbirleri arasındaki müsabakayı kazanan b- Tuş sayısı ( eşitlik varsa tuş yapma zamanı kısa olan ) c- Teknik üstünlükle galibiyet sayısı d- Teknik puan toplamı e- İhtar sayısı ( az olan sıralamada önde yer alır ) f- Pasivite sayısı (az olan sıralamada önde yer alır ) g- Büyük teknik puanı fazla olan ( 5 – 3 – 2 ) h- Hala eşitlik devam ediyorsa resmi tartıda hafif gelen NOT : Eğer 3 güreşçinin pozitif puanlarında eşitlik varsa aşağıdaki kriterlere göre sıralandırılırlar - Klasman kriterlerine bakılarak birinci veya üçüncü güreşçi belirlenir - Diğer iki güreşçi için aralarındaki maça bakılır - Dört güreşçinin bulunduğu bir grupta ( veya bir sıklette sadece 5 güreşçi varsa ) birinci kriter galibiyet sayısıdır. Sonra diğer kriterler kullanılır. - Elenen bütün güreşçiler klasman kriterleri ( a - h ) kullanılarak sıralandırılır. Özel Durumlar: - Bir sıklette 2 - 5 güreşçi varsa hepsi birbirleri ile karşılaşır. - 6 - 8 güreşçi varsa iki grup olur,grup birincileri final,ikincileri 3.ncülük müsabakaları yapar. - Bir sıklette 9,10 veya 11 güreşçi olduğu zaman, grubunda ikinci olan güreşçilere aralarında maç yaptırılacak ve birinci olan güreşçi dördüncü yarı finalist olarak yarı finalistler tablosunun altına eklenecektir.Bu güreşçi üçüncü grubun birincisi ile daha evvel karşılaşmış ise eşleme çapraz olarak değiştirilecektir. - Eğer bir güreşçi sakatlanır ve müsabakalara devam edemezse elenir ve o ana kadar topladığı pozitif puanlara göre klasmandaki yerini alır. Bu güreşçinin sakatlığından dolayı eşleme değiştirilmez ve o güreşçinin rakibi galip sayılarak 4 pozitif puan alır. b) Klasman Turları Grubundan birinci olarak gelen güreşçilere 4,8 veya 16 gibi ideal numaraya ulaşılabilmesi için klasman grubunda direk eleme ile maç yaptırılır. Bu turun eşlemesi tablonun üstünden başlayarak yapılacaktır. Bu turda elenen güreşçiler klasman sıralamasında otomatikman grupta elenen güreşçilerin üzerinde yer alacaklardır. Klasman turunda elenen güreşçilerin sıralaması aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır ( sadece klasman turundaki maçlara bakılarak ). a- Pozitif puan b- Teknik puan c- İhtar sayısı d- Pasivite sayısı e- Büyük teknik puan ( 5 – 3 – 2 ) f- Resmi Tartıda hafif gelen c) Finaller Final turları 2 güreşçi kalana kadar direk eleme sistemi ile yapılacaktır ve kalan bu 2 güreşçi 1'lik - 2'lik müsabakası yapacaklar. Finalistlere kaybeden 2 güreşçi ise 3'lük - 4'lük müsabakası yapacaklardır. 5 – 6 ncılık final maçları sadece Olimpiyat Oyunlarında yapılır. Bu müsabakaları çeyrek final maçlarında ( 1 / 4 ) klasman kriterlerine göre ilk iki sırayı alan güreşçiler yapar. NOT : Eğer bir güreşçi her ne sebeple olursa olsun bir müsabakanın başlama zamanında mindere gelmezse rakibi maçı hükmen kazanır. Eğer grup müsabakaları başlamadan müsabakadan çekilme söz konusu olursa o sıkletin eşlemesi yeniden yapılacaktır. MADDE 5. MÜSABAKA PROGRAMI Müsabakalar aşağıdaki gibi yapılacaktır. a. Olimpiyat Oyunları: Her stil 3 minderde 4 gün b. Büyükler Dünya Şampiyonaları: Her stil 3 minderde 4 gün c. Gençler Dünya Şampiyonaları: Her stil 3 minderde 4 gün Bununla beraber,katılımcı sayısına bağlı olarak,FILA'nın onayı alınarak her şampiyona tipinde bir minder daha ilave edilebilir veya çıkarabilir. Prensip olarak,her müsabaka tipinde,seanslar 3 saatten daha uzun olmayacaktır. Bütün şampiyona tiplerinde bir sıkletin müsabakaları azami üç günde biter. Birinci ve ikinci gün: Klasman turları Üçüncü gün: Yarı finaller - finaller Genel kural olarak bir güreşçi günde 4 müsabakadan daha fazla müsabaka yapmamalıdır. 1.cilik - 2.clik ve 3.ncülük - 4.ncülük müsabakaları aynı (tek) minderde yapılır.Bir sıkletin müsabakaları, o sıkletteki güreşçi sayısına bağlı olarak bir veya iki günde bitirilebilir Müsabakanın her turunda bir sıkletin müsabakası sadece bir minderde yapılacaktır,aynı anda bütün minderlerde yapılmayacaktır. BÖLÜM II GENEL KONULAR MADDE 6. YAŞ KATEGORİLERİ - AĞIRLIK KATEGORİLERİ - MÜSABAKALAR a) Yaş Grupları * MİNİKLER 14-15 yaş (13 yaş doktor raporu ve aile muvakatı ile) * YILDIZLAR 16-17 yaş (15 yaş doktor raporu ve aile muvakatı ile) * GENÇLER 18-20 YAŞ (17 yaş doktor raporu ve aile muvakatı ile) * BÜYÜKLER 20 yaş ve üstü (19 yaşındaki güreşçi hiçbir belgeye ihtiyaç olmaksızın bu kategoride güreşebilir. 18 yaşındaki güreşçi doktor raporu ile aile muvakatı ile güreşebilir. 17 yaşındaki güreşçi büyükler kategorisinde güreşemez). Şampiyonalar ve müsabakalarda yaş kontrolü tartıdan 6 saat önceki kesi n kayıt sırasında yapılır.Bunun için her kafile sorumlusu FILA teknik delegesine: - Güreşçinin o yıl için geçerli lisansını, - Kişisel pasaport veya kimlik kartını (kollektif pasaport geçerli değildir), - Güreşçinin yaşını belirten ulusal güreş federasyonunun verdiği belgeyi verir. Bu belge FILA'nın verdiği modele uygun olarak Federasyonun antetli kağıdına yazılır. - Uluslararası yarışmalarda her güreşçinin milliyeti,tartı sırasında sporcunun kişisel pasaportuna veya kimlik kartına bakılarak belirlenir. - Bir güreşçi müsabakaya sadece pasaportundaki milliyetine göre kaydedilir.Eğer,belgede bir yanlışlık veya hileli bir düzeltme varsa, öngörülen disiplin cezaları sorumlu federasyona,güreşçiye ve yanlış belgeyi imzalayana uygulanır. - Her güreşçinin fotoğraflı lisansı,girdiği bir müsabakada FILA tarafından onaylanır ve bu belgeyle müsabakaya girerler.Eğer ilerideki başka müsabakalarda lisansındaki fotoğrafına ve diğer bilgilere aykırı durumla karşılaşılırsa müsabakadan ihraç edilir. b) Ağırlık Kategorileri Minikler Yıldızlar Gençler Büyükler --------- --------- ------- -------- 1 29-32 Kg 39-42 Kg 46-50 Kg 48-54 Kg 2 35 " 46 " 54 " 58 " 3 38 " 50 " 58 " 63 " 4 42 " 54 " 63 " 69 " 5 47 " 58 " 69 " 76 " 6 53 " 63 " 76 " 85 " 7 59 " 69 " 85 " 97 " 8 66 " 76 " 97 " 130 " 9 73 " 85 " 97 - 130 " 10 73-85 " 85-100 " Her güreşçi,müsabakaya kendi isteği ve sorumluluğu ile katılır. Resmi tartıda vücut ağırlığı ne ise o sıklette güreşir. Büyüklerde;ağır sıklet (130 Kg) hariç bir güreşçi kendi sıkletinin bir üst sıkletinde güreşebilir.130 Kg. güreşçisinin 97 kg.dan fazla gelmesi gerekir. c) MÜSABAKALAR Değişik yaş gruplarında uluslararası müsabakalar aşağıdaki gibidir; MİNİKLER (14-15 yaş) - İkili ve bölgesel uluslararası müsabakalar YILDIZLAR (16-17 yaş) - Uluslararası müsabakalar - Her yıl kıta şampiyonaları GENÇLER ( 18 – 20 yaş ) - Uluslararası müsabakalar - Tek yıllarda kıta şampiyonaları - Çift yıllarda dünya şampiyonaları BÜYÜKLER (20 yaş ve üstü) - Uluslararası müsabakalar - Her yıl kıta şampiyonaları - Her yıl kıta kupaları - Her yıl dünya şampiyonaları ( olimpiyat yılları hariç ) Büyük erkekler dünya şampiyonalarına güreşçiler, 2000 Sydney FILA kongresi karıyla koyulan kotaya uygun olarak o yılın kıta şampiyona sonuçları baz alınarak seçilirler. Diğer dünya şampiyonaları ( yıldızlar, gençler, bütün yaş kategorilerinde bayanlar ) için kota yoktur. Ancak bu yaş gruplarının dünya şampiyonalarına katılmak için her ülkenin bir önceki kıta şampiyonasına bir veya daha fazla güreşçi ile katılması gerekmektedir. - Her yıl dünya kupaları - Unvan müsabakaları,Ustalar,Uluslararası Grand Prix,FILA Gala Grand Prix, Süper Yıldızlar Müsabakaları, - Dört yılda bir Olimpiyat Oyunları ESKİ GÜREŞÇİLER ( VETERANLAR ) (35 yaş ve yukarısı) Müsabakalarda programa uygun olarak özel kategoriler ve bazı özel kurallar vardır. Yukarıda adı geçen bütün müsabakalar,FILA kurallarına göre yürütülür. MADDE 7. GÜREŞÇİ LİSANSI Erkek ve bayanlarda Yıldız,genç,büyük;bütün güreşçiler olimpiyat oyunlarında,dünya şampiyonalarında,dünya kupalarında,kıta şampiyonaları ile kupa oyunlarında, bölgesel müsabakalarda ve uluslararası turnuvalarda yürürlükteki kurallara uygu n Uluslararası Güreşçi Lisansına sahip olmak zorundadır. Güreşçi tartı sırasında FILA'nın görevlisine lisansını verir.Görevli,daha sonra ekip sorumlusuna iade eder.Lisans,içinde bulunulan senenin FILA pulunu taşıması halinde geçerlidir. Ücreti ödenerek alınan pul ile güreşçi müsabaka esnasında sakatlanma ve hastane ücretleri için sigortalanmış olur. Bu durum ; olimpiyat oyunları, dünya şampiyonaları, kıta şampiyonaları, dünya kupaları ve dünya ligi müsabakalarında geçerlidir. MADDE 8. KIYAFET Her günün başında her güreşçi sakal tıraşı olmak veya birkaç aylık sakala sahip olmak zorundadır. a- Müsabaka Mayosu Güreşçiler tek parçalı,mavi veya kırmızı renkli ve FILA tarafında onaylanmış bir mayo ile minder kenarında hazır bulunurlar.Kırmızı mayoların mavi,mavi mayoların kırmızı renkte dizaynı yasaktır. Güreşçiler aşağıdaki gibi giyinmelidir ; - Göğsünde ülkesinin amblemi olmalıdır - Mayonun arkasında azami 10 X 10 cm ebadında ülke isminin kısaltması yazılmalıdır - Diğer ülkelerin amblem ve isim kısaltması yazılı mayo giyilemez - Hafif ve metal içermeyen dizlikler kullanılabilir - Maç sırasında kullanılmak üzere bir bez mendil bulundurmalı ve bunu maçın başında hakeme göstermelidir b- Önerilen Kıyafet IOC kurallarının uygulandığı Olimpiyat oyunları hariç güreşçiler mayolarının bacak veya kalça bölümlerinde sponsor ismi taşıyabilirler. Ayrıca eşofmanlarının sırt ve kol kısımlarında sponsor ismi taşıyabilirler. c- Kulak Koruyucular Bütün güreşçiler için sert maddelerle desteklenmiş kulaklık kullanmak yasaktır. Sadece elastik bez maddelerden yapılmış, metal içermeyen ve yüzeyi sert olmayan kulaklıklara FILA tarafından izin verilmiştir. Bayanlar için her yaş kategorisinde kulaklık kullanımı zorunludur. Hakem saçı çok uzun olan güreşçiye kulaklık taktırabilir. d- Ayakkabılar Güreşçiler bileklerini destekleyecek ayakkabı giymelidirler. Kullanılan ayakkabılar; topuklu , pençesi çivili,kopçalı olmamalı, her hangi bir metalik parça içermemeli, bağcıksız olmalıdır. Bağcıklı ayakkabılar müsabaka esnasında çözülmeyecek şekilde bandajlanmalıdır. Her müsabık ayakkabılarının bandajını mindere gelmeden evvel kontrol etmek zorunluluğundadır. e- Yasaklar Ayrıca şunlar da yasaktır. - Güreşçiler bileklerine,kollarına veya ayak bileklerine sakatlanma veya doktor müsaadesi haricinde bandaj saramazlar. - Vücuda yapışkan bir madde veya yağ süremezler - Maçın başında veya ikinci devrede mindere terli gelemezler - Güreşçilerin üzerinde rakibini sakatlayabilecek kolye,küpe,yüzük,bilezik gibi şeyler bulunamaz. Tartı esnasında hakem bu maddede yazılı hususları kontrol ederek eksiklikleri gidermeleri, aksi takdirde müsabakaya alınmayacakları hakkında güreşçileri uyarır. Bu maddede açıklanan bütün şartları haiz olmayan güreşçilere hazırlanması için maksimum 1 dakika müsaade edilir,hazır olamayan müsabakayı terk etmiş sayılır. MADDE 9. MİNDER FILA'nın belirttiği tipte 9 metre çapındaki minder,aynı kalınlıktaki 1.50 metre genişliğindeki koruma bölgesi ile çevrilidir.Olimpiyat oyunları, şampiyonalar ve bütün uluslararası müsabakaların bu tip minderlerde yapılması zorunludur. Olimpiyat oyunları ve dünya şampiyonalarında ısınma ve antrenman minderleri FILA ‘ nın kabul ettiği müsabaka minderleri ile aynı kalitede olmalıdır Ortada bir metre çapında kırmızı bantla belirlenmiş olan alan güreşe başlama bölgesidir. Minderin değişik kısımlarını belirlemek için aşağıdaki terimler kullanılır; - Minderin ortasında merkezi daire ( 1 m. Çapında ) - Etrafı kırmızı bantlı iç kesim: MERKEZİ GÜREŞ ALANI (7 m.çapında) - Kırmızı bant: ZON (PASİVİTE) BÖLGESİ (1 m.genişliğinde). - 1.50 metre genişliğinde alan: KORUNMA BÖLGESİ Olimpiyat Oyunlarında , dünya şampiyonalarında ve kıta şampiyonalarında minderler,1.10 metre yüksekliği geçmeyen platforma koyulmalıdır.Kenarlarına kazık çakılması veya kordon geçirilmesi yasaktır. Eğer minder platformun üzerine konmuş ise,korunma bölgesi 2 metreyi geçmeyecek ve platformun kenarları zeminle 45 derecelik açı yapacak şekilde kurulacaktır. Korunma bölgesi mutlaka minderden başka renkte olacaktır. Mindere yakın döşemeler yumuşak bir örtü ile kaplanmalıdır. Minder bir örtü ile herhagi bir zararlı etkene karşı muhafaza edilmeli, her seanstan önce yıkanmalı ve mikroptan arındırılmalıdır. Minder üzerindeki branda alta katlanmış ise açılır ve temizlik burada da uygulanır. Minder ortası 1 metre çapında ve çevresi 10 cm. kalınlığında bir bantla çevrilidir.Bunun rengi müsabakanın başlayacağı yer olduğunu belirtmek için kırmızı olmalıdır.Ayrıca çapraz olarak karşılıklı iki köşe,güreşçilerin mayo renginde kırmızı ve mavi olarak işaretlenmelidir. Minderin serileceği alanın, müsabakanın normal seyrine müsaade edecek kadar geniş olması gerekir. MADDE 10. SAĞLIK HİZMETLERİ Uluslararası müsabakalarla ilgili olan 7nci maddede açıklandığı gibi şampiyonalar, kupalar ve oyunlar için kafilelerin ülkelerinden hareketlerinden 3 gün önce güreşçiler tıbbi kontrolden geçer ve lisanslarına işlenir. Müsabakayı organize eden ülke,tartıdan önceki tıbbi kontrol ve müsabakalar sırasında sağlık görevlilerine çalışması için bir yer tahsis etmek zorundadır. Sağlık görevlileri müsabakalar esnasında gerektiğinde hizmet vermeye çağrılırlar ve FILA doktorunun emrinde çalışırlar. Müsabakaların tartısından önce de hekimler,güreşçilerin sağlık muayenelerini yapacaklardır. Eğer tıbbi yönden sakınca varsa,güreşçinin ve rakibinin sağlığını tehlikeli bir şekilde etkileyecek ise,o güreşçinin müsabakalara girmesini yasaklayacaklardır. Tıbbi servis,müsabakalar sırasında yaralanma ve kaza halinde müdahale eder ve güreşçinin müsabakaya devam edip edemeyeceğine karar verir.Katılan ülkelerin doktorlarının da sporcularına tıbbi müdahale etme hakkı vardır. Ancak muayene esnasında sadece ekip yöneticisi veya antrenör bulunabilir. MADDE 11. TIBBİ SERVİSİN MÜDAHALESİ FILA'nın tıbbi sorumlusu müsabıklardan herhangi birinin sıhhi bakımdan tehlikeli bir durumda olduğunu tespit ettiği takdirde minder amiri aracılığı ile müsabakayı durdurma hakkına ve görevine sahiptir.Keza güreşçilerden birinin müsabakaya devam edemeyecek durumda olduğunu anlarsa müsabakayı hemen durdurtabilir. Bu güreşçi ciddi bir sakatlık olduğu belirtilerek izin verilmedikçe asla minderi terk edemez. Eğer bir güreşçi kasıt olmaksızın yaralanırsa veya kabul edilebilir. Bir durumu söz konusu ise,güreş mecburen durdurulur.FILA doktoru veya müsabaka doktorunun müdahalesi sağlanır ve ona sakatlığının gerçek mi yoksa numaramı olduğu sorulur.Eğer doktor sporcunun numara yaptığını söylerse orta hakem sayı hakemi veya minder amirinin katılımı ile numara yapan güreşçiye 1 ihtar,rakibine 1 puan verilecektir. Eğer güreşçi müsabaka sırasında gerçekten sakatlanmış ise veya herhangi bir kanaması varsa ve doktor ( sadece FILA resmi doktoru ) tedavi edeceğini söylüyorsa zaman sınırı olmaksızın tedavi yapılacaktır. Bu tedavi esnasında güreşçinin kendi doktoru da bulunup görüş beyan edebilir. Bir müsabakada Resmi Doktor yoksa (FILA'nın görevlendirdiği) 2 dakikalık sakatlanma süresi uygulanacaktır. Sakatlanmanın numara veya gerçek olduğuna müsabakadaki görevli hakemler karar verecektir. Hakem müsabakayı her müsabık için her müsabakada en fazla 2 dakika durdurur. Bu durduruş her iki güreşçi için de bir veya daha fazla olabilir. Her 30 saniyede bir kesinti süresi kronometreyi idare eden tarafından anons edilir.2 dakikanın bitmesinden 10 saniye önce orta hakem her iki güreşçiyi müsabakaya başlamak üzere ortaya davet eder. FILA Tıp Komisyonunun bulunmadığı uluslararası turnuvalarda müsabakayı durdurma kararı FILA delege hakemi tarafından müsabaka doktoruna ve yaralı güreşçinin takım doktoruna danışılarak alınır.Her durumda müsabakanın durmasına veya devam etmesene karar verecek doktor mutlaka sakatlanan güreşçiden ayrı bir milliyetten olmalıdır ve sakatlığın yaşandığı ağırlık kategorisindeki diğer güreşçileri de konu ilgilendirdiğinden ilgili diğer milletten de olmamalıdır (Bakınız Sağlık Yönetmeliği). MADDE 12. DOPİNG Federal statülerin uygulanması ve zaten yasak olan dopinge karşı mücadele amacı ile FILA,kendisi tarafından kontrol edilen turnuvalarda istediği zaman güreşçileri doping testine tabi tutma hakkına sahiptir. Bu düzenleme FILA kurallarına göre Kıta ve Dünya Şampiyonalarında ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurallarına göre Olimpiyat ve Kıta Oyunlarında zorunludur. Doping için yapılacak kontrollere,öngörülen müeyyidelerin uygulanmasına ve sporcunun hemen elenmesine güreşçiler ve idareciler hiç bir şekilde karşı gelemezler. Doping kontrolünün sayısına,zamanına ve kontrollerin ne zaman yapılacağına FILA Tıp komisyonu karar verir. Numune alma işlemi FILA tarafından görevlendirilen bir doktor tarafından,test edilen güreşçinin idarecisi huzurunda yapılır. Numune alma işlemi yukarıdaki koşullarda yapılmaz ise elde edilen sonuç geçersizdir.(Bakınız Doping Yönetmeliği) Doping kontrol masrafları organizatör ülke tarafından sağlanır. FILA , IOC ‘ ye Dünya Dopingle Mücadele Birliğinin belirlediği bütün dopingle mücadele ve ceza prosedürlerini uygulama konusunda taahhütte bulunmuştur. FILA tarafından doping yapan güreşçilere yönelik açılmış olan davalar Lausanne ‘ de ki Spor Suçları Mahkemesinde görülür. Uluslararası lisansa sahip güreşçilerin diğer mahkemelere başvurması yasaktır. BÖLÜM III HAKEM HEYETİ MADDE 13. YAPISI Bütün müsabakalarda hakem heyeti şu şekilde oluşur: Nitelikleri ve görevlendirilmeleri Uluslararası kurallardaki hakem statüsüne uygun bir minder amiri,bir orta hakem ve bir sayı hakemi,o müsabakadaki hakem heyetini oluşturur. Resmi FILA şampiyonalarında kontrolörlerle ilgi madde paralelinde görev yapacak bir de kontrolör görevlendirilir. Müsabaka sırasında,ciddi nedenler hariç,hakem heyeti asla değiştirilemez. Hakem heyetinde aynı milletten iki hakem birden görev alamazlar. Bundan başka ; hakemlerin güreşçilerle vatandaşlık bağı da kesinlikle olamaz. Ayrıca kendi milletlerinden güreşçilerin müsabakalarında görev alamazlar. Olimpiyat Oyunlarında, dünya şampiyonalarında ve kıta şampiyonalarında hakem heyetinin teşkili minder amiri hariç kura ile yapılır. MADDE 14. GENEL GÖREVLER a) Hakemler güreş müsabakalarının kurallarında öngörülen bütün görevleri yerine getirirler.Hakemlerin görevi,müsabakayı dikkatle izleyip hareketin şekline göre karar vermektir.Bu karar müsabakanın fizyonomisini hakem bültenine aynen aktaracak şekilde olmalıdır. b) Minder amiri,orta hakem ve sayı hakemi oyunları değerlendirerek nihai kararlarını vereceklerdir.Orta hakem ve sayı hakemi minder amirinin idaresinde beraber çalışırlar. c) Hakemler yürürlükteki kaidelerde öngörülen puan ve cezaları vermekle yükümlüdürler. d) İki rakip tarafından gerçekleştirilen oyunların değerleri, sayı hakemi ve minder amiri tarafından kullanılan hakem bültenlerine işlenir. Puanlar,ihtarlar (0) , pasiviteler (P) ve zorunlu bağlama (K) müsabakanın değişik safhalarında sıra ile ve açıklıkla yazılmalıdır.Bu puantaj cetvelleri sayı hakemi ve minder amiri tarafından imzalanmalıdır. e) Eğer müsabaka tuşla bitmez ise; karar minder amiri tarafından her iki güreşçinin hareketlerinin, minder amiri ve sayı hakeminin bültenleri üzerine işaretlenmiş değerlendirmelerine göre verilecektir. f) Bütün puanlar sayı hakemi tarafından da sayı paleti veya elektronik numaratörle anında ilan edilmelidir. g) Müsabakaların idaresi için hakemler FILA'nın temel terimlerini kullanmalıdır. Bununla beraber müsabaka esnasında kendi aralarındaki konsültasyon hariç,başkaları ile konuşmaları yasaktır. MADDE 15. ORTA HAKEM a) Orta hakem,minder üzerinde kaidelere göre idare etmek zorunda olduğu müsabakayı düzenli bir şekilde yürütmekten sorumludur. b) Hakem müsabıklar üzerinde,emirlerini ve talimatlarına uymalarını sağlamak için kesin bir otorite sağlamak mecburiyetindedir. Ayrıca müsabakayı dışarıdan yapılacak yasak ve kural dışı müdahalelere müsamaha göstermeksizin yönetir. c) Orta hakem,sayı hakemi ile sıkı bir işbirliği içerisinde çalışır ve müsabaka esnasında görevini tahriklerden ve uygun olmayan müdahalelerden etkilenmeden yapar.Düdüğü ile müsabakayı başlatır, durdurur ve bitirir. d) Sayı hakeminin veya minder amirinin katılımı ile müsabıklar minder dışına çıktıkları durumlarda müsabakanın içeride devamına ya da güreşin durduğu durumlarda müsabakanın yerde veya ayakta devamına karar verir. e) Orta hakem,sol koluna kırmızı,sağ koluna mavi renkli kolluk takar. Yapılan oyunlarda alınan puanları parmakları ile işaret eder. Eğer sağ kol havada ise yapılan hareketin puanı mavi mayolu güreşçiye aittir. Aksine sol kol havada ise puan kırmızı mayolu güreşçiye aittir. f) Orta hakemin kesinlikle tereddüt etmemesi gereken konular şunlardır; - Pasif güreşçi veya güreşçileri ikaz etmek, - Müsabakayı çok erken veya çok geç kalmaksızın tam zamanında durdurmak, - Oyun,minder kenarında yapılmış ise,geçerli olup olmadığına karar vermek, - Güreşçi köprü durumuna düştüğünde 5 saniyeyi görünür şekilde saymak ve durumun gerektirdiği ek puanı vermek, - Sayı hakemi ile görüş birliğine vararak,bu mümkün değilse minder amirinin mutabakatını alarak tuşa karar vermek.Tuş, güreşçinin iki omuzu da aynı anda mindere yapıştığında orta hakemin TUŞ (TOMBE) veya “ 21,22 “ kelimesini telaffuz etmesi ile geçecek zamanın sonunda gerçekleşir. Bu durumda orta hakem ; minder amiri veya sayı hakemi ile mutabakattan sonra, önce elini mindere vurur ve sonra düdüğünü çalar. - Müsabakayı durdurmadan minder amiri veya sayı hakemine pasif güreşçiyi işaret etmek,mutabakattan sonra prosedürü doğru olarak uygulayarak pasif güreşçiye pasivite vermek, g) Orta hakem şunları da yapmalıdır; - Güreşçiler ayakta iken yanlarına çok yaklaşmamak,aksi halde bacaklarını görmeyebilir. Güreş yerde ise onlara yakın olmak, - Müsabakanın minder ortasında yeniden başlayacağı durumlarda, müsabakanın ayakta mı yoksa yerde mi devam edeceğine açık seçik ve hızla karar verip bildirmek (ayakların merkezi daire üzerinde olmasına dikkat etmelidir), - Özellikle tuşun söz konusu olduğu durumlarda,seyirci ve sayı hakemi ileminder amirinin görüşüne mani olmamak için güreşçilere fazla yakın durmamak, - Güreşçilerin müsabaka esnasında vücutlarını kurulama,burunlarını temizleme,ayakkabı bağcıklarını bağlama,yaralanma ve benzeri bahanelerle dinlenmesine izin vermemek,bu durumlarda müsabakayı durdurmak ve hatalı güreşçiye ihtar, rakibine 1 puan teklif etmek - Her durumda minder üzerinde pozisyonunu değiştirebilecek ve olası bir tuşu daha iyi görebilmek için yüzüstü yere yatabilecek durumda olmak, - Pasif güreşçiyi,minderden kaçmasını engelleyecek bir yerde durarak müsabakayı durdurmaksızın uyarmak, - Güreşçiler minder kenarına yaklaştığında düdüğünü çalmak için hazır olmak, h) Orta hakem aşağıda belirtenleri de yapar; - Greko-romen güreşte özellikle güreşçilerin bacaklarına dikkat eder, - Müsabakanın sonucu ilan edilinceye kadar güreşçilerin minderde kalmasını sağlar, - Her durumda,mutabakat ihtiyacı duyulduğunda önce sayı hakemine başvurur,bu esnada minder kenarında ve minder amirini görecek şekilde bulunur, -Hakem kararını gerektiren durumlarda diskalifiye veya galibi belirlemek için kanaatini bildirir, - Kazanan güreşçiyi minder amiri ile mutabakat sağladıktan sonra ilan eder. i) Orta hakem kurallara uyulmaması ya da sertlikler yapılması ceza talep eder. J) Orta hakem,minder amirinin müdahalesi ile teknik üstünlüğe (10 puan fark) ulaşıldığı zaman müsabakayı durdurur. Bu durumda atak veya kontra-atak için hareketin tamamlanmasını beklemelidir. Maçı durdurduktan sonra kazanan güreşçiye müsabakaya devam etmek isteyip istemediğini sorar MADDE 16. SAYI HAKEMİ a) Genelde güreş kurallarında öngörülen bütün yükümlülükleri yerine getirir. b) Hiçbir şekilde münakaşaya meydan vermeden müsabakayı dikkatlice takip eder. Orta hakem veya minder amiri ile mutabakattan sonra her hareketin puanını bültene işler. Bütün durumlarda fikrini bildirir. c) Her hareketin sonunda orta hakem veya minder amiri ile mutabakatı doğrultusunda söz konusu harekete verilen puanları bültenine işler. Yanındaki her türlü özel araç aracılığı ile kararlarını gösterir ve kararlar yanında bulunan skorborda girilir. Skorbord seyircilerin ve güreşçilerin görebileceği biçimde kurulur. d) Pasif güreşçi hakkında kararını bildirir. e) Orta hakemin tuş kararına katıldığını işaretle bildirir. f) Müsabaka sırasında orta hakemin göremediği bir şey olursa (tuş, kural dışı oyun veya pasif pozisyon gibi),söz konusu güreşçinin rengini taşıyan paleti kaldırarak orta hakeme işaret eder (orta hakem ona teklifte bulunmamış olsa dahi). Bütün durumlarda,sayı hakemi güreşçinin tavırlarında anormal veya kaide dışı görünen her durum için orta hakemin dikkatini çeker. g) Sayı hakemi,puanlama bülteninin altına imza eder ve kaybeden güreşçinin sütununu net bir şekilde çizerek galibin adını yazarak müsabakanın sonucunu kaydeder. h) Minder amirinin karar vermesinin zorunlu olduğu teknik üstünlükle biten karşılaşmalar hariç,sayı hakemi ile orta hakemin kararları,eğer bir çelişki yoksa minder amirinin müdahalesine gerek kalmadan geçerlidir. i) Hakem puantaj bülteninde tuş,teknik üstünlük,müsabakayı terk ile sonuçlanan müsabakaların ne kadar sürdüğü net bir şekilde yazılmalıdır. j) Müsabakayı daha iyi izleyebilmesi için sayı hakemi yerini değiştirebilir. Bu yer değiştirme yalnızca minderin sayı hakeminin bulunduğu uzun kenarı boyunca olabilir. k) Sayı hakemi bültenine, güreşçinin pasivite ikazı olduğu her seferinde "P" harfi ile işaretler. l) Sayı hakemi güreşçilerin birinin veya diğerinin yaptığı çırpmaların puanını altını çizerek belirtir. m) Minderden kaçma,kural dışı oyun, (kontağı reddetmek ), yerde başlama pozisyonunun ( ve zorunlu bağlamanın ) doğru olmaması ve sertlik gibi durumlar sonucu verilen ihtarlar,bültene "O" ile işaretlenir. n) Her zorunlu bağlamada bağlamayı önce yapacak olan güreşçinin hanesine “ K” harfini yazar ve bağlama sonucunda alınan puanı kare içine alır. MADDE 17. MİNDER AMİRİ a) Fonksiyonu çok önemli olup,güreş kurallarında öngörülen görevleri yerine getiren kişidir. b) Orta hakem ve sayı hakeminin çalışmasını koordine eder. c) Kurallarla öngörülen her durumda müsabakanın uzamasına karar verir. d) Hakem heyetinin hareket ve kaidelere uymasını ve müsabakanın hiçbir tartışmaya yol açmayacak şekilde cereyanını sağlamak için çok dikkatle müsabakayı takip eder. e) Orta hakem ve sayı hakeminin anlaşmazlığı durumunda,neticenin tespiti için puan değerleri ve tuş için karar vermek görevidir. f) Hiçbir zaman kararını ilk olarak vermez,orta ve sayı hakeminin kararını beklemelidir. Kararı etkilemeye hakkı yoktur. g) Kural ihlali durumunda müsabakayı durdurup orta ve sayı hakemlerine bu kararın nedenini sorar. Her iki hakemle görüştükten sonra ve çabuklukla çoğunluk oyu ile (2'ye karşı 1) kararı düzeltir. h) Genel olarak minder amiri teknik ve özellik gerektiren hususlarda Uluslararası Hakem Yönetmeliğinin ilgili bölümüne göre hareket eder. MADDE 18. KONTROLÖR Olimpiyat Oyunları, dünya şampiyonaları,dünya kupaları,kıta şampiyonaları ve kupaları, oyunlar ve bölgesel oyunlarda her minder için bir hakem komisyonu üyesi veya en yüksek kategorili bir hakem kontrolör olarak atanacaktır. a) Kura Çekimi - Kontrolör orta hakem ve sayı hakemini kura ile tayin etmelidir. Bu kura her maç için minderde görevlendirilmiş hakemler arasında aşağıdaki şekilde yapılır. - Çekilen ilk numara orta hakem olarak görevlendirilir - Çekilen ikinci numara sayı hakemi olarak görevlendirilir - Orta ve sayı hakemleri kura ile belirlendikten sonra minder amiri belirlenen hakemler arasında atama ile tayin edilir - Bir maç başladığında , bir sonraki maçın kurası çekilir - Her minderin sorumlusunda, o minderde görevli hakemlerin numaralarının içinde bulunduğu ( üç ) torba olur. ( Bu torbaları hazırlamak organizasyonun görevidir ) - Minderlerdeki tüm hakemler orta ve sayı hakemi olarak görev yaparlar - Bütün hakemlerin görevlendirilmesi tamamlanana kadar çekilen numaralar torbaya geri atılmadan ( diğer torbalarda ) muhafaza edilir. Herkesin görevlendirilmesi tamamlanınca prosedür tekrar uygulanmaya başlar. - Kurada güreşçilerden biri ile aynı ülkeden olan hakemin numarası çıkarsa numara torbaya geri atılır ve nötr bir hakem için tekrar kura çekilir. -Orta hakem olarak belirlenen hakemlerin numaraları başka bir torbaya konularak diğer maçta sayı hakemi olarak görevlendirilecek şekilde kuraya tabi tutulurlar. - Orta minderde yapılacak final müsabakaları için kuralar hakem komisyonu başkanı veya görevlendirilmiş FILA yönetim kurulu üyesi sorumluluğunda çekilir. b) Kontrolör - Kontrolör hakemlerin yönetimine müdahale etmez. Eğer maçın neticesini değiştirecek bir durum oluşursa minder amiri maçı durdurur kontrolörle konsültasyon yaparak ve onunla mutabık kalarak doğru kararı belirler. Bu konsültasyon esnasında sayı ve orta hakemin fikirleri alınmaz ve onlar konsültasyona katılmazlar - Kontrolör ve minder amiri tarafından verilen karar kesindir ve değiştirilemez. -Video kontrol sisteminin olduğu müsabakalarda kontrolör minder amiri ile beraber doğru sonucu bulmak için tartışmalı pozisyonu videoda inceleyebilir. MADDE 19 : KARAR VE OYLAMA a) Orta hakem kararını kolunu kaldırarak ve puanları parmakları ile işaret ederek belirtir. Eğer orta hakem ve sayı hakemi anlaşmışlarsa karar geçerlidir. Bu durumda minder amirinin kararı etkileme yetkisi yoktur. Eğer açık bir ihlal varsa minder amiri konsültasya başvurmadır. b) Oylama (karar belirtmede) sayı hakemi ve minder amiri kararını paletler veya elektronik skorbord kullanarak gösterirler.Aşağıda belirtildiği gibi; mavi,kırmızı ve beyaz renklerde 11 adet palet mevcuttur. - Bir beyaz - Beş kırmızı; dört adet üzerinde 1,2,3 ve 5 yazılı palet bir adet rakamsız olup ilgili güreşçinin ikaz ve ihtarında kullanılan palet. - Beş mavi; kırmızıdaki gibi dördü rakamlı,biri rakamsız. Bunlar kullanıcıların kolayca kullanabileceği şekilde bulunur. Sayı hakemi kararını açık seçik ve anlaşılır biçimde vermekten kaçınmamalıdır. Anlaşmazlık halinde karar minder amiri tarafından verilir. Bu, orta hakemin veya sayı hakeminin birbirine uymayan kararlarında, birinin kararına minder amirinin uyması mecburiyeti şeklinde olur. c) Eğer müsabaka öngörülen zamanın sonuna kadar uzarsa,kazananı tespit etmek için minder amirinin puantaj bülteni dikkate alınacaktır. Skorbord'ta yazılı olan her zaman minder amirinin puantaj bültenine uygun olmalıdır. Eğer sayı hakemi ve minder amirinin tuttuğu bültenlerde bir veya birkaç puan farkı varsa,minder amirinin bülteni geçerli sayılacaktır. MADDE 20. KARAR TABLOSU Puanların ve ihtarların verilmesi. Güreş devam ederken sayı hakemi ve orta hakemin verdikleri puanlar, ihtarlar ve pasiviteler aşağıdaki şekilde kesinleşir. (R: Kırmızı güreşçi,B: Mavi güreşçi, 0 sıfır puan) HAKEMLER Orta Hakem Sayı Hakemi Minder Amiri Kesinleşen Sonuç 1.R 1.R -- 1.R 2.B 2.B -- 2.B 3.R 3.R -- 3.R 5.R 5.R -- 5.R Orta Hakem Sayı Hakemi Minder Amiri Kesinleşen Sonuç 1.R 0 0 0 1.B 1.R 1.R 1.R 2.R 1.R 2.R 2.R 2.B 0 2.B 2.B 3.R 2.R 2.R 2.R 3.B 1.R 3.B 3.B Kural ihlallerinde minder amiri konsültasyon talep etmelidir. Eğer, konsültasyon sonucunda da anlaşmazlık devam ederse minder amiri birinin fikrine uyar ve karar kesinleşir. Eğer müsabakalarda kontrolör varsa bu konsültasyon orta ve sayı hakemi ile değil minder amiri ve kontrolör arasında yapılır. ÖRNEK: Sayı Hakemi Orta Hakem Minder Amirinin Kararı 1.R 1.B 1.R VEYA 1.B 2.R 2.B 2.R VEYA 2.B MADDE 21. HAKEMLERİN CEZALANDIRILMASI En yüksek jüriyi oluşturan FILA Bürosu,şampiyona delegelerinden aldığı raporlara göre hakemlere yaptıklara hatalar için aşağıdaki disiplin cezalarını verebilir. a) İhtar verebilir, b) Müsabakadan çekebilir, c) Bir alt kategoriye düşürebilir, d) Belli bir süre için hakemliğini askıya alabilir, e) Hakemliğine son verebilir. MADDE 22. HAKEMLERİN KIYAFETİ Hakemler ; orta hakem, sayı hakemi, minder amiri ve kontrolör görevlerini yaparken aşağıdaki kıyafeti giymek zorundadırlar. - FILA logo’ lu klasik lacivert ceket - Gri pantolon ve siyah kemer - Sol göğüste FILA logo’su bulunan uzun veya kısa kollu açık mavi gömlek - FILA logo’lu sarı kravat - Siyah çorap - Siyah ayakkabı Hakemler sponsor ismi taşıyamazlar. Fakat sırt numarasında FILA sponsorunun ismi bulunabilir. BÖLÜM IV MÜSABAKALARIN YÜRÜTÜLMESİ MADDE 23. TARTI Tartı başlangıcından 6 saat önce ekip şefi kesin güreşçi listesini organizatöre vermek zorundadır. Bu sürenin bitiminden itibaren hiçbir değişiklik kabul edilmeyecektir. Tartı,her zaman müsabakadan bir gün önce yapılır ve 30 dakika sürer. Müsabaka yönetmeliğinde belirtilen zamanda ve koşullarda yapılacak olan tıbbi kontrolden geçmeyen hiçbir güreşçi tartıya kabul edilmeyecektir. Tıbbi kontrol her zaman tartıdan 1 saat önce yapılır. Güreşçiler bu esnada lisans ve pasaportlerını göstermek zorundadırlar. Güreşçiler tıbbi kontrolde yetkili hekimler tarafından herhangi bir bulaşıcı hastalığı olup olmadıkları konusunda muayene ederler. Bulaşıcı hastalık belirtisi görülen güreşçiler elenirler. Güreşçilerin fiziki görünümleri mükemmel olmalı,tırnaklar çok kısa olarak kesilmelidir. Güreşçilerin tartı esnasında güreş mayolarını giymiş olacaklar, ayakları ise çıplak olacaktır. Mayo için herhangi bir tolerans tanınması söz konusu değildir. Güreşçiler tartı işleminin sonuna kadar istedikleri kadar tartılma hakkına sahiptirler. Karşılaşmaların iki veya üç gün sürdüğü müsabakalarda, belirlenen kategorilerin güreşçileri tartılarının bir gün önce olacağına ve başlangıç saatine dikkat etmek zorundadır. Bütün müsabakalarda,her kilo kategorisi için tek bir tartı vardır. Hakemler tartıda güreşçilerin madde 8 ‘ de belirtilen kıyafet şartlarını tam olarak yerine getirdiklerini kontrol etmek ve güreşçilere mindere hatalı kıyafetle gelmelerinin kendileri için riskli olacağını bildirmekle sorumludur. MADDE 24. KURA ÇEKİMİ Müsabıklar,her turdaki eşlemenin sağlanması için kura çekeceklerdir. Kura ,müsabakanın başlamasından önce,tartı sırasında çekilir. Kura çekimi herkese açık olmak zorundadır ve tıbbi kontrolden geçmiş güreşçi sayısıyla eşit sayıda numaralanmış markanın (JETON) kapalı bir torba,çanta veya numaraların ayırt edilmesini engelleyecek bunlara benzer bir nesneye atılarak yapılır. Eğer farklı bir sistem kullanılırsa bu açık olmalıdır. Tartılan güreşçi kantardan indikten sonra eşlemesini belirleyecek olan kurayı kendisi çeker. Bu numara pano üzerine hemen yazılarak herkesin görmesi sağlanır. ÖNEMLİ: Kura çekiminde tartıdan ve kuradan sorumlular üstteki yönetmeliğin prosedürüne uygun olmayan bir şey veya bir hata görürlerse, kategorinin kurası iptal edilir ve bu kategorinin kurası yenilenir. MADDE 25. BAŞLANGIÇ LİSTESİ Eğer bir veya birçok güreşçi tartıya gelmezse veya tartıda ağır gelirse,tartı sonunda,güreşçiler en küçük numaradan en büyük numaraya gitmek üzere sıralanırlar. NO. 1 E NO. 7 J NO. 2 H NO. 8 L NO. 3 B NO. 9 I NO. 4 A NO. 10 G NO. 5 D NO. 11 K NO. 6 C NO. 12 F Güreşçiler numaralarına göre sıralanırlar. MADDE 26. EŞLENDİRME Güreşçiler kurada çektikleri numaraların dizilişine göre eşlenirler. Eşleme sonuçlarını gösteren ve müsabakaların saatli programını belirten bir yayın hazırlanmalı ve müsabakaların öngörülen şekilde yürütülmesini içermelidir. Tur atlayan güreşçi yayınlanan müsabaka programlarında bildirilmelidir. Her turun eşlemeleri,sonuçlarıyla beraber katılımcıların her zaman görebilmeleri ve değerlendirebilmeleri için görünür bir tabloya kaydedilecektir. MADDE 27. MÜSABAKADAN ELENME - Tıbbi kontrolden geçmemiş,Organizasyon Sekreterliğinden izin almamış veya ismi okunduğunda müsabakaya çıkmamış güreşçi elenir ve sıralamaya da giremez. Rakibi müsabakayı kazanmış sayılır. - Centilmenliğe,FILA'nın evrensel güreş düşüncesine ve kavramına uymayan hareketlerde bulunan,hile yapan veya bilerek vahşice davranışta bulunan güreşçi anında hakemlerin oybirliği ile diskalifiye edilir, bu güreşçi sıralanmaya alınmaz. - Eğer her iki güreşçi birden centilmenliğe aykırı hareketten dolayı diskalifiye edilirse, yukarıdaki şekilde değerlendirilecek ve bir sonraki turda eşlendirme değiştirilmeyecektir. - Eğer bu diskalifiye durumu müsabakalardaki sıralamayı bozuyorsa aşağıdaki sıralarda yer alan güreşçiler yukarı kaydırılarak sıralama yeniden düzenlenecektir. MADDE 28. ÖDÜL TÖRENİ Her kategoride ilk üç sırayı alan güreşçiler ödül törenine katılırlar ve derecelerini belirten birer madalya ve diploma alırlar. Birinci Altın Madalya İkinci Gümüş Madalya Üçüncü Bronz Madalya Dünya Şampiyonalarında birinci,Dünya Şampiyonluğu kemeri kazanır (Bkz.Ödül ve Ceza Yönetmeliği). Dördüncülükten onunculuğa kadar derece alan güreşçiler diploma alacaklardır. Ödül törenleri her kategorinin final maçından hemen sonra yapılır. Törende ilk önce birinciden başlanarak ödül verilir. MADDE 29. BİREYSEL MÜSABAKALARDA TAKIM SIRALAMASI Takım sıralaması ilk 10 sırayı alan güreşçilere göre belirlenir. Her kategoride 1.nci olan güreşçi 10 puan alır. " " 2.nci " " 9 " " " " 3.ncü " " 8 " " " " 4.ncü " " 7 " " " " 5.nci " " 6 " " " " 6.ncı " " 5 " " " " 7.nci " " 4 " " " " 8.nci " " 3 " " " " 9.ncu " " 2 " " " " 10.ncu " " 1 " " Bu tablonun uygulanması,her kategorideki güreşçi sayısı ne olursa olsun değişmez. Birkaç takımın sıralamasında eşitlik olduğu durumda en fazla birincilik alan takım birinci sırada yer alır, ( 2.3.... v.b. ) MADDE 30. TAKIM MÜSABAKALARINDA SIRALAMA SİSTEMİ Genel Prensipler - Bir güreş takımı 8 kişiden oluşur ve her siklette 1 güreşçi bulunur. Takımın teşekkülü için ayrı kilolarda olmak şartı ile en az 7 güreşçi bulunması gereklidir. - Her takım 10 güreşçi tarttırabilir. - Her müsabaka 2 bölümden oluşur. Birinci müsabakanın bitiminden 10 -15 dk. sonra ikinci müsabaka yapılır. - Müsabakanın sonunda her güreşçinin aldığı pozitif puanlar toplanır. Daha fazla pozitif puan kazanan takım müsabakayı kazanmış olur. - Her takım müsabakanın ikinci bölümünde tartılmış olması şartı ile güreşçi değişikliği yapabilir. Sadece iki ekip arasındaki müsabakalarda Her müsabakanın sonucuna göre güreşçilere 46 ncı. madde uyarınca pozitif puan verilir ( 4-0,4-1,3-0,3-1). Neticede daha çok pozitif puan alan takım galip olur. Eğer her iki ekip eşit pozitif puanlara sahiplerse,aşağıdaki kıstaslara bakılarak galip takım belirlenir. - Daha çok tuş,müsabakadan çekilme,diskalifiye,rakibin müsabakaya çıkmaması,sakatlı sebebi ile galibiyet, - Daha çok teknik üstünlükle galibiyet (10 puan fark), - Daha çok puanla galibiyet, - Her ekipte güreşçilerin aldıkları bütün teknik puanların toplamı alınır. En çok teknik puan alan ekip galip ilan edilir. İki ekipten daha fazla katılımın olduğu müsabakalarda Sonuçlar her güreşçinin aldıkları puanların toplanmasıyla belirlenir. Daha çok pozitif puan takım galip olur İki ekibin pozitif puanlarının eşitliğinde, aldıkları galibiyetlerin niteliğine bakılmaksızın berabere ilan edilirler. Ekiplerin nihai sıralaması her ekibin karşılaşmalar sonucunda aldığı pozitif puanlara bakılarak yapılır. - Kazanan ekip 2 puan alır, - Kaybeden ekip 0 puan alır, - Beraberlik halinde her iki ekibe de 1’ er puan verilir. Eğer bütün karşılaşmaların sonucunda iki veya daha fazla ekibin puan eşitliği söz konusuysa,ekipler bütün karşılaşmalarda aldıkları pozitif puanların toplamına göre sıralanır. Daha çok pozitif puan alan ekip galip olur. BÖLÜM V MÜSABAKA MADDE 31. MÜSABAKALARIN SÜRESİ Müsabakaların süresi aşağıdaki gibi belirlenmiştir; - Minikler ve yıldızlar (Erkek-Bayan) 2 şer dakikalık 2 devre, - Gençler ve büyükler (Erkek-Bayan) 3 er dakikalık 2 devre. ** İki devre arasında 30 saniye dinlenme süresi verilir, (sürenin bitimine 5 saniye kala güreşçiler mindere çağrılır.) ** Uzatma durumunda, müsabaka içerdiği maçın bir devresi kadar uzatılabilir: minik ve yıldızlar için 2 dak. , genç ve büyükler için 3 dak. MADDE 32. ÇAĞRI Müsabıklar anlaşılır biçimde ve yüksek sesle mindere çağrılırlar. Bir güreşçi en son müsabakasında 30 dakikalık bir süre geçmeden yeni bir müsabakaya çağrılamaz. 


KAYNAK:www.guresdosyasi.com
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=